EXPOBANK - CASH LOANS
Relax kreditom!
Relaksirajte svoj
kućni budžet
Do 21 000 evra uz 12 jednostavnih rata!
Iznos zajma od 1.000 do 21.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS. Period otplate od 12 do 71 meseci.

Kamatna stopa je 6,5% + šestomesečni BELIBOR (1,07% kao za 01.07.2021). Efektivne kamatne stope su predstavljene u primerima u nastavku

Detaljnu ponudu za ostale iznose kredita možete dobiti u svim filijalama Expobank ad Beograd i tokom telefonskih konsultacija

Možete se prijaviti za grejs period i plaćati samo kamate do 12 meseci - vaše isplate mogu biti gotovo dvostruko manje

Možete odabrati datum dospeća prve rate - 5., 15. ili 25. datum u mesecu
Kupac i garant su penzioneri ili stalno zaposleni najmanje godinu dana u kontinuitetu i najmanje šest meseci u istoj kompaniji.

Minimalni iznos neto mesečne prosečne zarade / penzije je 20.000 RSD. Kupac i garant ne mogu istovremeno biti penzioneri.

Kupci uredno ispunjavaju svoje obaveze, a kašnjenje u uplati nije kumulativno duže od 60 dana.

Minimalna garancija je dva komada prihvaćene blanko uplatnice klijenta, a za iznose veće od 6.250 EUR potreban je jedan kreditno sposobni jemac. Ako je odnos DTI * manji od 50%, kreditno sposobni jemac dužan je za iznose veće od 10.000 EUR.
* - Odnos duga i prihoda (DTI odnos) izračunava se deljenjem ukupnih mesečnih obaveza sa redovnim mesečnim prihodima.
Detaljnu ponudu za ostale iznose kredita možete dobiti u svim filijalama Expobank ad Beograd i tokom telefonske konsultacije
Uslovi i odredbe za gotovinske kredite Expobanke
Zahtevi za gotovinski kredit Expobanke
Detaljnu ponudu za ostale iznose kredita možete dobiti u svim filijalama Expobank ad Beograd i tokom telefonske konsultacije
Varijabilna stopa se menja svakih 6 meseci. Sastoji se od 6,5% godišnje fiksne stope i 6-mesečne BELIBOR stope (1,07% godišnje od 30.06.2021).

Dakle, Varijabilna stopa za zajmove započete 30.06.2021 je 6,5% + 1,07% = 7,57% godišnje.

Ako se vrednost 6 mesečnog BELIBOR-a promeni 6 meseci nakon dobijanja zajma, promeniće se vaša kamatna stopa i mesečna rata.

6 meseci BELIBOR (Beogradska međubankarska ponuđena stopa) je referentna kamatna stopa koja se utvrđuje na Odboru banaka na srpskom međubankarskom tržištu.

Izračunava se kao aritmetička sredina kamatnih stopa po kojima prvoklasne srpske banke jedna drugoj nude zajmove u dinarima na 6 meseci.

Vrednost BELIBOR stope možete proveriti na veb lokaciji Narodne Banke Srbije
U poslednjih 5 godina 6 meseci BELIBOR se smanjio sa 3,74% na 1,07% godišnje:
Šta je varijabilna stopa
Šta je 6 meseci BELIBOR
Kako se BELIBOR menja
Varijabilna stopa: 6,5% + 6 meseci BELIBOR
Datum
Jun 30, 2017
Jul 2, 2018
Jun 28, 2019
Jun 30, 2020
Jun 30, 2021
6 meseci BELIBOR
3.74%
3.06%
3.07%
1.24%
1.07%
Variable rate:
6,5% + 6 month BELIBOR
Reprezentativni primer:
Rok otplate, meseci
Kamatna stopa (na godišnjem nivou), %
71
7.57%
Trošak izveštaja kreditnog biroa, jednom
Trošak menica (dve menice), jednom
Vođenje tekućeg računa, trošak na mesečnom nivou (opciono)
246
100
120
Iznos kredita , RSD (na dan .30/06/2021)

Mesečna rata

Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou), %

Ukupan iznos kredita sa kamatom

Ukupna kamata
500 000

8 699,34

7.59%

617 653,14

117 653,14
1 000 000

17 398,68

7.58%

1 235 306,28

235 306,28
2 000 000

34 797,35

7.57%

2 470 611,85

470 611,85
Reprezentativni primer dinarskog gotovinskog zajma
Ostali troškovi:
Iznos kredita , RSD

Mesečna rata

Efektivna kamatna stopa, %

Ukupan iznos kredita sa kamatom

Ukupna kamata
Detaljnu ponudu za ostale iznose kredita možete dobiti u svim filijalama Expobank ad Beograd i tokom telefonske konsultacije
500 000
8 699,34
7.59%
617 653,14
117 653,14
Iznos kredita , RSD
Mesečna rata
Efektivna kamatna stopa, %
Ukupan iznos kredita sa kamatom
Ukupna kamata
1 000 000
17 398,68
7.58%
1 235 306,28
235 306,28
Iznos kredita , RSD
Mesečna rata
Efektivna kamatna stopa, %
Ukupan iznos kredita sa kamatom
Ukupna kamata
2 000 000
34 797,35
7.57%
2 470 611,85
470 611,85
Iznos kredita , RSD
Mesečna rata
Efektivna kamatna stopa, %
Ukupan iznos kredita sa kamatom
Ukupna kamata
Kako dobiti zajam
Samo popunite obrazac i naš menadžer će vas pozvati da izračuna mesečnu ratu i informiše Vas o uslovima kredita.
1. Tražite konsultaciju
Nakon konsultacije popunite prijavu i pošaljite skenirane kopije svih dokumenata potrebnih za odobravanje zajma. Ovo možete odradite kod kuće ili u nekoj od naših filijala.
2. Popunite prijavu
Nakon što se prijavite, samo sačekajte odobrenje banke i posetite Expobank ekspozituru da biste potpisali ugovor o zajmu i dobili svoj novac.
3. Uzmi novac
Jednostavna 3 koraka do Relaks RSD gotovinskog kredita sa grejs periodom od 12 meseci
O nama
Expobank a.d. Beograd je srpska komercijalna banka, osnovana 1990. godine kao Centrobanka a.d. Beograd. Banka ima 2 poslovnice u Beogradu i filijale u Novom Sadu, Nišu, Čačku, Šapcu
Lokalna istorija
U stopostotnom vlasništvu Expobank CZ od 2017. godine, Expobank a.d. Beograd je postao deo međunarodne finansijske zajednice, koja ujedinjuje Expobanks, Rusiju, Češku i Letoniju.
Međunarodno prisustvo
Stalno radimo na kontinuiranom poboljšanju u svim oblastima poslovanja kako bismo postali finansijski jaka banka specijalizovana za finansiranje malih i srednjih preduzeća i privatnih klijenata.
Fokusiran na klijente
Centrobanka a.d. Beograd je osnovana i petnaest godina je funkcionisala kao lokalna poslovna banka za mala i srednja preduzeća i privatne klijente
Vremenska linija Expobank:
Laiki Popular Bank Public Co Ltd (Kipar) je stekao 90,4% Centrobanke a.d. i promenio ime banke u Laiki Bank
Banka je promenila ime u Marfin Bank akcionarsko društvo Beograd
Expobank CZ, a.s. je stekao 100% akcija Banke i postao jedini akcionar
Decembra 1990
Februar 2006
Mart 2008
Februar 2017
Potražite konsultacije o gotovinskom zajmu
Samo ukucajte svoje kontakte i mi ćemo vas kontaktirati kako bismo pružili detaljne informacije i rezervirali vreme za vašu posetu
Pozvaćemo vas u radno vreme bez obzira kada ste popunili obrazac
Nađi filijalu
Filijala Beograd:
Dalmatinska 22.
Radno vreme: Pon-Pet: 08:00-15:30, Subota: 09:00 - 13:00
Šalter Zemun:
Bulevar Mihaila Pupina 16d
Radno vreme: Pon-Pet: 09:00-16:30
Filijala Novi Sad:
Petra Drapšina 56
Radno vreme: Pon-Pet: 08:00-15:30
Filijala Niš:
Generala Bože Jankovića 2
Radno vreme: Pon-Pet: 08:00-15:30
Filijala Čačak:
Gradsko šetalište bb
Radno vreme: Pon-Pet: 08:00-15:30
Filijala Šabac:
Masarikova 9
Radno vreme: Pon-Pet: 08:00-15:30
© 2021 Expobank a.d. Beograd.
Sva prava zadržana.