EXPOBANK - Oročenje
Oročenje u RSD
na 25 meseci
Povećajte svoju uštedu!
od 10 000 RSD
4% godišnje
Ponuda važi od 01.11.2022.
Želite li da dobijete visoku kamatu stopu na dinarsku štednju? Naše Oročenje na 25 meseci sa 4% fiksnom kamatnom stopom godišnje je upravo ono što vam treba! Otvorite ga račun u bilo kojoj Expobank filijali i posmatrajte rast Vašeg novca. Ponuda važi od 01.11.2022.
Momenat podizanja sredstava
Nominalna i Efektivna kamatna stopa fiksna
0-6 meseci
2.50%
6-12 meseca
3.00%
12-18 meseci
3.50%
18-25 meseci
4.00%
25 meseci
4.00%
Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog uRepublici Srbiji, više informacija pogledajte na www.aod.rs
Oročenje na 25 meseci u RSD
Na ušteđevinu u dinarima se ne plaća porez!
Minimalni iznos je samo 10.000 dinara
Kamate se plaćaju po dospeću / prevremenom povlačenjul
Ako treba da povučete depozit pre isteka roka oročenja, obračunaćemo kamatu po sledećim kamatnim stopama, RSD:
Momenat podizanja sredstava

Nominalna i Efektivna kamatna stopa fiksna
0-6 meseci
6-12 meseca
12-18 meseci
18-25 meseci
25 meseci
2.50%
3.00%
3.50%
4.00%
4.00%
4% fiksne kamatne stope godišnje!
Reprezentativni primer:
Vrsta depozita
Period
Valuta polaganja depozita
Iznos (minimum RSD 10.000)
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou) fiksna
EKS (na godišnjem nivou)
Kriterijum za indeksiranje
Porez u procentualnom iznosu
Obračunata kamata
Ukupna štednja po dospeću oročenja sa pripisanom kamatom nakon oporeziva
Oročena štednja
25 meseci
RSD
1.000.000
4,00%
4,00%
Nema
Nema
85.102,17
10 85.102,17
Oročena štednja
25 meseci
RSD
500.000
2,75%

2,75%
Nema
Nema
29.049,92
529.049,92
Oročena štednja
25 meseci
RSD
1.000.000
4,00%


4,00%

Nema
Nema
85.102,17
1.085.102,17
Izračunajte svoj prihod odmah!

Prikazani rezultati zasnovani na vrednostima i parametrima koje ste uneli u kalkulator se mogu koristiti samo u informativne svrhe i ne predstavljaju obavezu Banke da pruži uslugu. Detaljne informacije o kamati možete dobiti tokom konsultacija sa službenikom banke.

Period - 25 meseci, Nominalna i Efektivna kamatna stopa fiksna - 4,00%. Ponuda važi od 01.11.2022.
O nama
Expobank a.d. Beograd je srpska komercijalna banka, osnovana 1990. godine kao Centrobanka a.d. Beograd. Banka ima 2 poslovnice u Beogradu i Novom Sadu i 4 filijale u Beogradu, Nišu, Čačku i Šapcu.

Lokalna istorija

U stopostotnom vlasništvu Expobank CZ od 2017. godine, Expobank a.d. Beograd je postao deo međunarodne finansijske zajednice, koja ujedinjuje Expobanke i Rusiji, Češkoj i Letoniji.
Međunarodno prisustvo
Stalno radimo na kontinuiranom poboljšanju u svim oblastima poslovanja kako bismo postali finansijski jaka banka specijalizovana za finansiranje malih i srednjih preduzeća i fizičkih lica.
Fokusiran na klijente
Osnovani kao Centrobanka a.d. Beograd petnaest godina smo funkcionisali kao lokalna poslovna banka za mala i srednja preduzeća i fizička lica.
Vremenska linija Expobank:
Laiki Popular Bank Public Co Ltd (Kipar) je stekao 90,4% Centrobanke a.d. Beograd i promenio ime banke u Laiki Bank.
Banka je promenila ime u Marfin Bank akcionarsko društvo Beograd.
Expobank CZ, a.s. je stekao 100% akcija Banke i postao jedini akcionar.
Decembar 1990
Februar 2006
Mart 2008
Februar 2017
Danas smo banka za Vas i Vaše finansijske potrebe ojačani iskustvom dugim 31 godinu.
Danas
Otvorite depozit
Samo ukucajte svoje kontakte i mi ćemo vas kontaktirati kako bismo pružili detaljne informacije i rezervirsali vreme za Vašu posetu
Nađi filijalu
Filijala Beograd:
Dalmatinska 22.
Radno vreme: Pon-Pet: 08:00-15:30
Šalter Zemun:
Bulevar Mihaila Pupina 16d
Radno vreme: Pon-Pet: 09:00-16:30
Filijala Novi Sad:
Petra Drapšina 56
Radno vreme: Pon-Pet: 08:00-15:30
Filijala Niš:
Generala Bože Jankovića 2
Radno vreme: Pon-Pet: 08:00-15:30
Filijala Čačak:
Gradsko šetalište bb
Radno vreme: Pon-Pet: 08:00-15:30
Filijala Šabac:
Masarikova 9
Radno vreme: Pon-Pet: 08:00-15:30
© 2021 Expobank a.d. Beograd.
Sva prava zadržana.